GENOMBROTTSORDER INOM AUTOMOTIVE ‒ ISKRA MEHANIZMI BESTÄLLER BELÄGGNINGSSYSTEM FÖR REFLEKTORER

2016-11-22

Slovenska företaget Iskra Mehanizmi har som första kund inom strålkastarreflektorer till fordonsindustrin beställt ett beläggningssystem från Impact Coatings. Affären är värd ca 7 MSEK. Iskra Mehanizmi investerar i en InlineCoater™ 500 och Lean PVD™-teknologi för att producera reflektorer med hög kostnadseffektivitet. Slutkunden är ett välrenommerat europeiskt bilmärke.

Avtalet med Iskra Mehanizmi är en viktig genombrottsorder för Impact Coatings inom fordonsindustrin. Strålkastarreflektorer blir mer och mer avancerade och fyller viktiga roller både för bilars design och säkerhet. Trenden är att bilens strålkastare består av moduler som innehåller många små reflektorer. Detta är en utmaning för traditionella tillverkningsmetoder, men passar bra för Impact Coatings Lean PVD-teknologi, där beläggningssystem för metallisering är nära integrerade med formsprutningen av plastreflektorer. När Iskra Mehanizmi valde beläggning och beläggningssystem föll valet på Impact Coatings världsledande snabbproducerade beläggningar, samt den mest kostnadseffektiva beläggningstekniken på marknaden.

"Impact Coatings är den ledande utvecklaren och leverantören av högeffektiv PVD-beläggning för strålkastarreflektorer. För Iskra Mehanizmi var valet enkelt. I sin satsning på att skapa toppmoderna produktionslinor sökte de framtidens teknologi och såg Impacts beläggningar, och beläggningssystem, som det självklara valet. Affären är ytterligare ett bevis på den framgångsrika marknadsstrategi som Impact Coatings påbörjat under året. En strategi med målsättningen att etablera oss som en dominerande aktör inom beläggning av reflektorer inom fordonsindustrin” säger Henrik Ljungcrantz, grundare och CTO på Impact Coatings.

För mer information kontakta:

Henrik Ljungcrantz (CTO, Impact Coatings AB), Telefon: 013-35 99 51, E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:e november 2016 kl. 09:10 CET.

——————————————————-


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.