GENOMBROTTSORDER FÖR IMPACT COATINGS LEVERERAD

2017-07-11

Impact Coatings har i dagarna levererat ett beläggningssystem för strålkastarreflektorer till det slovenska företaget Iskra Mehanizmi. Affären, som gjordes i november förra året, är en genombrottsorder och den första i sitt slag för strålkastarreflektorer till fordonsindustrin. Affären är värd cirka 7 miljoner kronor.

Bakgrunden till det slovenska företagets order, med ett välrenommerat europeiskt bilmärke som kund, är att reflektorer spelar en allt mer avgörande roll i moderna fordon. Detta samtidigt som komplexiteten ökar, antalet blir fler och storleken minskar. Kraven på den reflekterande ytan blir därmed högre och högre.

”Det är därför oerhört glädjande att Iskra Mehanizmi valde Impact Coatings som leverantör av kompetens och utrustning. En InlineCoater™ 500 är nu levererad och installerad och såväl kund som kundens kund är entusiastiska över lösningen”, säger Henrik Ljungcrantz, grundare och VD på Impact Coatings.

När antalet reflektorer i framtidens fordon minst tiofaldigas, kommer efterfrågan på produktion i höga kvantiteter att öka dramatiskt. Det kommer i sin tur att innebära fler produktionsenheter och därmed en ökad marknad.

”Att belägga reflektorer i höga volymer, med bibehållen kvalitet och precision, är en utmaning med traditionella tillverkningsmetoder. Impact Coatings fokusering på att utveckla kostnadseffektiv produktionsteknologi gör att tillverkarna klarar den utmaningen. Vi ser därför en växande marknad för vår teknologi i det här segmentet”, säger Henrik Ljungcrantz.

I och med leveransen av en InlineCoater™ 500 kan Iskra Mehanizmi påbörja högvolymsproduktion med optimal kvalitet. För Impact Coatings är det ett viktigt steg i genomförandet av sin strategi för att etablera sig som den ledande aktören inom beläggning på reflektorer för fordonsindustrin.

Impact Coatings strategi att paketera sina kunderbjudanden inom marknadssegment, bland annat reflektorer och bränslecellsplattor, har visat sig framgångsrik. Det handlar om robusta och historiskt beprövade produktionssystem, anpassade för kraven från industriella vertikaler kompletterad med en optimal beläggning för kundens unika utmaningar.

För mer information kontakta:

VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017, kl. 08:30 CET.

————————————————————-