FRAMGÅNGRIK LANSERING AV IMPACT COATINGS PLASTICOATER PÅ K2010-MÄSSAN I DÜSSELDORF

2010-11-11

Impact Coatings samarbete med den tyska tillverkaren av formsprutningsmaskiner för plast, Krauss-Maffei, offentliggjordes på den nyligen avslutade mässan. Samtidigt lanserades Impact Coatings nya systemfamilj PlastiCoater för den internationella plastindustrin.
Mässan besöktes av drygt 220.000 professionella besökare från hela världens plastindustri. En preliminär sammanräkning av antalet potentiella kunder som kontakt etablerats med landar på ca 250 företag, många med behov av ett flertal system av varierande storlek.

Krauss-Maffeis monter som var en av de största och mest välbesökta, bemannades med närmare 300 säljare. Impact Coatings deltog i en av sex produktionsceller som alla illustrerade olika former av integrerad och helautomatiserad produktion av kompletta plastprodukter. Konceptet att erbjuda formsprutaren möjlighet att metallisera helautomatiskt direkt vid formsprutan mottogs med stort intresse. 

Det var också världspremiär för offentlig demonstration av Coverform® i kombination med PlastiCoater-metallisering. På mässan producerades en färdig produkt i form av en vidvinkelbackspegel till Mercedes Sprinter. Produkten är svår att tillverka i glas och därför ett utmärkt exempel på fördelaktig användning av det presenterade tillverkningskonceptet. Coverform är en teknik utvecklad av Krauss-Maffei i samarbete med Evonik Röhm för att direkt i formverktyget applicera en hård akrylatyta på plastobjektet, vilket medför att den efterföljande metalliseringen blir ytterst reptålig helt utan efterföljande behandling. Tack vare PlastiCoaterns korta cykeltider och integrerbarhet kan produkten färdigställas i ett obrutet produktionsflöde utan mänsklig beröring.  

”Mässdeltagandet var en milstolpe i Impact Coatings utveckling”, säger Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell. ”Det råder ingen tvekan om att marknaden, tack vare samarbetet med Krauss-Maffei och den framgångrika demonstrationen på mässan, nu betraktar vår teknik som fullt industriellt färdig. Nu ökar vi försäljningsintensiteten ytterligare, bl a genom att samverka med Krauss-Maffeis säljorganisation, för att på bästa sätt omvandla mässresultatet till systemorder”.   


För mer information, kontakta Torsten Rosell, tel 013 359952 eller 0705 126109
 


® = registrerat varumärke. CoverForm
® omfattar registrerade varumärken tillhörande Evonik Röhm GmbH, Darmstadt och KraussMaffei AG, Műnchen.
 

Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för miljövänlig PVD-beläggning, Physical Vapor Deposition. Ett sortiment av metalliska och keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av elektriska kontakter.
För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings beläggningssystemen InlineCoater, PlastiCoater och ReelCoater, överlägsna i produktivitet och flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.