FÖRUNDERSÖKNINGEN OM RÖJANDE AV INSIDERINFORMATION NEDLAGD

2017-03-27

Henrik Ljungcrantz, nuvarande CTO och styrelseledamot, frias från misstanke om röjande av insiderinformation och förundersökningen läggs ner.

”Det är skönt att förundersökningen gick fort och vi kan lämna detta bakom oss” säger Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande.

För mer information kontakta:
Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande, Telefon: 0705-640655, E-mail: Lars-Erik.Nordell@Nordellpartner.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27:e mars 2017 kl. 08:50 CET.

—————————————————————————————-