FÖRTYDLIGANDE TILL DELÅRSRAPPORT FÖR KVARTAL 1 2010

2010-05-07

Med anledning av de reaktioner som erhållits på Impact Coatings delårsrapport för kvartal 1 2010, vill företagsledningen göra följande förtydliganden.

Under det första kvartalet förväntades ett antal systemaffärer komma till avslut men kunderna har valt att senarelägga besluten. Affärsmöjligheterna är emellertid inte förlorade utan endast flyttade framåt i tiden. I avvaktan på dessa vidtas åtgärder för att dra ner kostnaderna samtidigt som offensiva satsningar på att skapa andra systemaffärer genomförs. Övriga förändringar som presenterats är helt i linje med vad som presenterats i samband med nyligen genomförd emission och syftar till ett jämnare och säkrare intäktsflöde på sikt. Ur det kortsiktiga perspektivet görs bedömningen att det är störst möjlighet att skapa snabba ordrar inom Metall på plast samt Deko. Uppfattningen är emellertid alltjämt att Maxfas på elektriska kontakter representerar den långsiktigt största potentialen för företaget.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.