FÖRTYDLIGANDE ‒ DISTRIBUTIONSAVTAL MED OPTORUN

2017-05-26

Impact Coatings har tecknat ett distributionsavtal med Optorun Co., Ltd., en av världens största leverantörer av utrustningar för vakuumytbeläggning. Detta är ett förtydligande av den pressrelease kring avtalet som offentliggjordes 24 maj, 2017.

Avtalet inkluderar ett försäljningsåtagande från Optorun att initialt sälja 10 beläggningssystem över 12-24 månader, till ett uppskattat värde för Impact Coatings av 50-60 miljoner kronor. Optorun har redan flera företag som är intresserade av Impact Coatings produkter. Dessa kommer i första hand att bearbetas, men även ett mer långsiktigt försäljningsarbete påbörjas. Det är små och kostnadseffektiva beläggningssystem som passar för produktionsintegration som efterfrågas av kunderna.    

Som en del av samarbetet ska Impact Coatings ta fram marknadsmaterial till Optorun gällande beläggningssystemen InlineCoater™ och PlastiCoater™, samt beläggningar för reflektorer och dekorativa komponenter till fordonsindustrin och på medicinska applikationer. Impact Coatings kommer under sommaren att utbilda Optoruns försäljningspersonal och även delta och stödja Optorun i förhandlingar med kunderna. Både Impact Coatings agent i Japan och försäljningspersonal från Sverige kommer att delta i försäljningsarbetet.

För mer information kontakta VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2017, kl. 08:30 CET.

———————————————————–