FÖRSKJUTEN LEVERANS TILL CHINA HYDROGEN MEN BIBEHÅLLEN PRODUKTIONSPLAN

2017-09-25

· Samarbetsavtalet med China Hydrogen Energy (CHE), med ett initialt värde om 100 MSEK, fortskrider med senarelagd leverans med start i mitten av 2018

· Förskott om 2,4 MSEK erhållen med full handlingsfrihet att sälja tillverkade beläggningsmaskiner till annan aktör för att senare tillverka nya maskiner till CHE

Impact Coatings, som utvecklar och säljer världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, tecknade i oktober 2016 ett bindande avtal värt initialt över 100 miljoner kronor med China Hydrogen Energy (CHE), motsvarande åtta till tio beläggningsmaskiner över tre år, med planerad leverans av de första beläggningsmaskinerna under 2017. Avtalet innebär att Impact Coatings är en strategisk partner till CHE för snabb uppbyggnad av högvolymproduktion av bränsleceller till nationella buss- och lastbilsföretag.

CHE har meddelat att bygget av CHEs första produktionsanläggning har blivit försenat och kunden vill därför skjuta på de första leveranserna till mitten av nästa år. CHE meddelar vidare att finansieringen av produktionsanläggningen nu är klar.

Bakom finansieringen står bland annat det statliga investeringsbolaget Shanxi Energy & Communication Investment. Shanxi International Energy Group (SIEG) är ett av de tolv största statliga företagen i Shanxi-provinsen och ägnar sig huvudsakligen åt investeringar i energiprojekt. Läs mer här: http://en.sxgjny.com/Singlelist.aspx?tp=cominfo&catalogID=8

”Det här betyder att samarbetet fortskrider. Vi har för tillfället en försening av leverans till mitten av 2018, men bedömer att det nu finns förutsättningar till ett jämnt produktionsflöde framöver. Vi har dessutom, trots att förskott utbetalts, full handlingsfrihet att sälja de redan färdigtillverkade maskinerna till annan aktör för att senare tillverka nya maskiner till CHE”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz.

Impact Coatings ska enligt avtal leverera beläggningsteknologi till China Hydrogen Energys produktionsanläggningar till ett initialt värde om mer än 100 MSEK. De bränslecellssystem som produceras monteras i bussar, lastbilar och bilar hos flera ledande kinesiska fordonstillverkare. Efter att de beställda InlineCoater-maskinerna installeras kommer China Hydrogen Energy att ha kapacitet att producera bränslecellsystem för mer än 20 000 fordon per år.

För mer information kontakta:
VD Henrik Ljungcrantz
Tel: 070-663 55 80 eller e-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se 

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017, kl. 13:00 CET.

————————————————————-