FORDONSTILLVERKARE INLEDER SAMARBETE MED IMPACT COATINGS OM BRÄNSLECELLER

2014-11-17

Den världsledande fordonstillverkare som tidigare i år utvärderade Impact Coatings beläggning Ceramic MaxPhase™, har nu inlett ett djupare samarbete med Impact Coatings. I utvärderingen jämfördes Impact Coatings beläggning med andra beläggningar som erbjuds på marknaden. Ceramic MaxPhase var den beläggning som matchade kundens krav bäst. Det nu inledda samarbetet avser att ytterligare optimera beläggningen för storskalig industriell produktion.

Ytbeläggningen av de bipolära flödesplattorna i en bränslecell, har en direkt inverkan på bränslecellsbilens prestanda och tillverkningskostnad. Fordonstillverkaren har tidigare utvärderat Impact Coatings standardvariant av Ceramic MaxPhase™. Utvärderingen har visat att Ceramic MaxPhase™ är den beläggning som har bäst potential för den påbörjade industrialiseringen av bränsleceller för drift av framtidens personbilar.

Parterna har nu inlett ett samarbete för att anpassa den utvärderade standardvarianten till kundens specifika kravbild. Projektet är uppdelat i flera delprojekt och sträcker sig över en längre tid. Impact Coatings behåller rätten till all IPR. Det första delprojektet, som nu är beslutat och beställt, har ett ordervärde på 520.000 kr. Ytterligare delprojekt och beslut förväntas under 2015.  


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.