FINANSINSPEKTIONEN PUBLICERAR BESLUT OM SANKTIONSAVGIFT MOT IMPACT COATINGS

2020-11-04

Finansinspektionen (FI) har idag på sin hemsida publicerat ett beslut att ålägga Impact Coatings att betala en sanktionsavgift på 1 100 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) i samband med ett pressmeddelande den 3 september 2018. Bolaget delar inte FIs bedömning och avser att överklaga beslutet.

Länk till FIs sida för sanktioner: www.fi.se/sv/publicerat/sanktioner/.
  

För mer information kontakta:

Torbjörn Sandberg, VD
+46 768 43 43 76

Peter Högfeldt, VP Marketing
+46 708 87 44 34

E-mail: investors@impactcoatings.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2020, kl. 20:30 CET.

————————————————————