EXTRASTÄMMA GODKÄNNER RIKTAD NYEMISSION I IMPACT COATINGS

2016-03-23

Extra bolagsstämma har hållits i Impact Coatings AB (publ). Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag angående nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

—————————————–


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.