EXTRA INFORMATIONSMÖTE MED ANLEDNING AV IMPACT COATINGS NYEMISSION

2010-03-11

Impact Coatings, noterade på First North, genomför just nu en nyemission. Teckningstiden är 3-19 mars. Informationsmöten har genomförts i Malmö, Stockholm och Göteborg. Intresset har varit mycket stort och ytterligare informationstillfällen har efterfrågats. För att säkerställa att alla aktieägare haft möjlighet att bilda sig en korrekt bild av företaget och emissionen, samt beretts möjlighet att ställa frågor till ledningen, arrangeras ett extra informationsmöte. Detta arrangeras som en telefonkonferens med web-baserat presentationsstöd. Mötet är även öppet för icke aktieägare, som har möjlighet att teckna utan företräde. Deltagarna ansluter sig till en telefonkonferens samt följer presentationen visuellt via internet. Efter presentationen bereds deltagarna möjlighet att ställa frågor. Datum och tid: Fredag den 12:e mars kl 15.00-16.30 Anmälan: Via E-post till anmalan@impactcoatings.se. Ange namn och E-postadress Innan mötet erhåller de anmälda ett telefonnummer, en möteskod samt en webadress.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.