Extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ), noterade på First North: Beslut att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier

2006-11-24

Vid fredagens extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ), beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma höja aktiekapitalet med upp till 300.000 kr genom att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till sammanlagt 600.000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag för aktieägarnas företrädesrätt. Emission riktad till Bolagets huvudägare Henrik Ljungcrantz och Torsten Rosell undantogs från beslutet.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.