EXTRA BOLAGSSSTÄMMA I IMPACT COATINGS GODKÄNNER STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION

2010-02-22

I enlighet med styrelsens beslut godkände idag Impact Coatings AB´s extra bolagsstämma att genomföra en nyemission om ca 78 mkr med företräde för Bolagets aktieägare.

Beslutet innebär att högst 3 242 926 nya aktier skall utges. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 1 mars 2010 berättigar till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till köp av en ny aktie för teckningskursen 24 kr. Teckningsperioden är 3-19:e mars. ”Vi är mycket glada för beslutet, som godkändes av en enhällig stämma. Vi bedömer att det är ett bra tillfälle att genomföra de offensiva satsningar för att öka antalet utlevererade system som emissionen avser att finansiera” säger Impact Coatings ordförande Torsten Rosell.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.