Delårsrapport kvartal 3 2006

2006-10-27

Ekonomiska nyckeltal

• Rörelseintäkterna steg under det tredje kvartalet med 13% till 1.854 KSEK (1.645
• Det ackumulerade rörelseintäkterna har därmed stigit 25% till 6.128 KSEK (4907)
• Det tredje kvartalets resultat blev -324 KSEK (-424)
• Kassaflödet för perioden blev -167 KSEK (-999)
• Soliditeten var vid periodens slut 71,4%

Utvecklingen av Maxfas

• Utvecklingen av Maxfas fortgår enligt plan
• Frågetecknen kring industrialisering, framför allt beläggningshastigheten, är undanröjda
• Fokus i utvecklingen ligger nu på produktionsrelaterade frågeställningar
• Som ett led i utvecklingsarbetet har de egna beläggningsresurserna tagits i anspråk för arbetet med MaxfasFör mer information, kontakta VD Henrik Ljungcrantz, te 013-359951 eller 0706-635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.