DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2005

2005-10-26

• Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 1.115 tkr (820 ) • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet blev -424 tkr (-403) • Kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till -999 tkr • Soliditeten vid rapportperiodens utgång uppgick till 78% • 50 ggr längre livslängd för Maxfas jämfört med guld i lågspänningsapplikation har påvisats • Produktionsstart i ny egen InlineCoater v43 • Letter of Intent avseende leverans av en InlineCoater har tecknats med en dansk partner. För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-103780 alt 0706-635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.