DELÅRSRAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2008

2008-10-24

• Summa intäkter uppgick under tredje kvartalet till 3.768 tkr (2.615 tkr)

• Resultatet blev –5.138 tkr (-770 tkr)

• Kassaflödet för perioden uppgick till -7.119 tkr (-1.459 tkr)

• Soliditeten var 91,6 % vid periodens slut

• Ytterligare en mobiltelefonkund planerar att gå över till Maxfas

• Fortskridande enligt plan inom affärsområde Elektriska kontakter

• Fortsatt väntan på bränsleceller att belägga för affärsområde Elektroder

• Kraftig efterfrågeökning inom affärsområde Deko

• Samarbetsavtal och systemkontrakt tecknade med Interplex


För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.