DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2009

2009-04-23

• Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 8.399 tkr (3.979 tkr)
• Resultatet blev -6.222 tkr (-3.448 tkr)
• Kassaflödet för perioden uppgick till -9.950 tkr (-1.684 tkr)
• Soliditeten var 75 % vid periodens slut
• Ny kund har beställt 2 st InlineCoater 500
• Överenskommelse om leverans av ytterligare 18 InlineCoater 500 har träffats
• Första IC 500-enheten tillverkad på rekordtid, godkänd av kund för leverans

Allmänt

Bolagets intäkter ökade med 111% till 8.399 tkr (3.979 tkr). Resultatet försämrades dock till -6.222 tkr (-3.448 tkr), främst till följd av att organisationen expanderat för att möta den ökade efterfrågan på Bolagets beläggningssystem och att pågående leveranser ännu ej slutavräknats. Kassaflödet för perioden blev -9.950 tkr (-1.684 tkr) och soliditeten var vid periodens slut 75 %.

Under första kvartalet 2009 har uppbyggnaden av tillverkningsflödet för det nya beläggningssystemet InlineCoater 500 stått i fokus. Färdigställandet av ett första system till den nya kund som i januari beställde två system och som tecknade överenskommelse om leverans av ytterligare 18 system har dominerat verksamheten. Under perioden erhölls en förskottsbetalning om drygt 10 mkr för ordern och strax efter periodens utgång fakturerades nästa delbetalning om 3 mkr. Affären, som är på totalt 30 mkr exklusive eftermarknad, beräknas vara fullt betalt innan halvårsskiftet.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.