DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI‐MARS 2008

2008-04-24

• Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 3.979 tkr (1.146 tkr)
• Resultatet blev ‐3.448 tkr (‐1.910 tkr)
• Kassaflödet för perioden uppgick till ‐1.684 tkr (6.300 tkr)
• Soliditeten var 88,7 % vid periodens slut
• Världsomspännande samarbete med tillverkare av metallskal för mobiltelefoner
• Förberedelser för beläggning av kontakter för mobiltelefoner i Kina
• Förberedelser för volymbeläggning av bränsleceller i Linköping
• Produktionsavtal med Orrefors Kosta Boda
• Den första enheten av InlineCoater 300 tagen i drift


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.