DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL-JUNI 2009

2009-08-21

• Summa intäkter under andra kvartalet ökade med 742% till 35.674 tkr ( 4.238 tkr) • Resultatet för perioden blev 13.139 tkr (-4.094 tkr) • Kassaflödet för perioden uppgick till -4.038 tkr (-7.312 tkr) • Soliditeten var 84,6% vid periodens slut • Tre beläggningssystem slutlevererades under perioden Allmänt Utleverans av sammanlagt tre beläggningssystem har medfört en ökning av kvartalets omsättning med 742 % till 35.674 tkr (4.238). Rörelseresultatet ökade till 13.139 tkr (-4.094). Kassaflödet för perioden blev -4.038 tkr och vid periodens slut uppgick soliditeten till 84,6 %. Omsättning och resultat för det andra kvartalet återspeglar Bolagets långsiktiga satsning på att etablera sig som systemleverantör samt att Bolaget lyckats väl med att snabbt och kostnadseffektivt bygga system som tillmötesgår högt ställda kundkrav. Det första halvårets omsättning steg med 436 % till 44.072 tkr (8.217) och resultatet steg till 6.915 tkr (-8.000). Kassaflödet för perioden blev -13.988 tkr (-8.996). Trots expansion av verksamheten har Bolaget valt att tillfälligt dämpa nyrekryteringstakten. Istället har organisationen trimmats för att skapa en stabil plattform för fortsatt tillväxt under lönsamhet.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.