CERAMIC MAXPHASE™ ETT STEG NÄRMARE SERIEPRODUKTION

2016-04-21

Impact Coatings Ceramic MaxPhase™-beläggning för bränslecellsplattor har utvärderats och godkänts av ytterligare en biltillverkare. Beläggningen uppfyller biltillverkarens alla krav utvärderade på själva plattan. Långtidstester av monterade plattor har påbörjats och start av serietillverkning planeras inom 2-3 år.

Impact Coatings och biltillverkaren har samarbetat under flera år för att utveckla och kvalificera Ceramic MaxPhase, ett samarbete som Impact Coatings inte tidigare har kommunicerat. Nu har alla tekniska tester av beläggningen på bränslecellsplattan avslutats och därmed har en viktig ”tollgate” passerats. Parallellt har långtidstester av monterade plattor i bränsleceller påbörjats.

Även Bolagets förmåga att leverera beläggningar har utvärderats. Nästa steg är dels att slutföra långtidstester, dels att testa hela bränslecellsstacken i ett antal bilar. Arbetet med att förbereda för produktion av större volymer pågår intensivt.

”Vi är mycket nöjda att den här biltillverkaren har kvalificerat vår Ceramic MaxPhase då de har genomfört en av de mest grundliga utvärderingarna hittills av våra beläggningar. Biltillverkaren har höga krav på funktion, livslängd och kvalitet. Denna kvalificering visar att vårt erbjudande till marknaden mottas mycket väl och att vi är väl positionerade att leverera beläggningar och beläggningssystem till fordonsindustrin” säger Henrik Ljungcrantz, divisionschef för Impact Coatings MaxPhase.

—————————————


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.