BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2009

2010-02-12

• Rörelseintäkterna ökade 334 % till 59.893 tkr (13.814) • Årets resultat förbättrades till -4.575 tkr (-16.191) • Kassaflödet för helåret blev -25.126 tkr (-28.953) • Soliditeten vid periodens utgång var 90% (89) • Två viktiga referensinstallationer genomförda • Fyra InlineCoater-system i industriell volymproduktion • Ledande mobiltillverkare godkänner dekorativa beläggningar producerade med teknologi från Impact Coatings • Nytt Maxfas-patent beviljat Bolagets ekonomiska utveckling Fjärde kvartalet 2009 Bolagets rörelseintäkter under det fjärde kvartalet ökade 470% till 10.424 tkr (1.830). Bolagets rörelsekostnader steg samtidigt med 65% till 18.069 tkr (10.948). Kostnadsökningen kan främst hänföras till ökade åtgång av råvaror och förnödenheter. Kvartalets resultat försämrades till -4.058 tkr (-3.510). Helåret 2009 För helåret ökade rörelseintäkterna 334% till 59.893 tkr (13.814). Bolagets rörelsekostnader ökade 88% till 68.022 tkr (36.199). Finansnettot var under år 2009 positivt, 1.965 tkr (831), Bolagets resultat förbättrades till -4.575 tkr (-16.191). Kassaflödet blev -25.126 tkr (-28.953) för helåret. Soliditeten vid periodens utgång var 90% (89). Av årets rörelseintäkter är 74% hänförliga till det första halvåret. Förskjutningen är en effekt av ett antal systemleveranser under första halvåret, medan andra halvåret i huvudsak ägnats åt att omsätta dessa till repetitiva ordrar och löpande eftermarknadsintäkter. För mer information, kontakta Henrik Ljungcrantz, tel 013-359951 eller 070-6635580


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.