BILBATTERIER NÄSTA TILLVÄXTMARKNAD FÖR IMPACT COATINGS MAXFAS-BELÄGGNINGAR

2007-12-11

Impact Coatings erhåller 1,2 mkr från Vinnova för projektet ”Effektivare batterier för bilar med Maxfas-beläggningar”. Därmed kan industrialiseringen av ytterligare ett tillväxtområde för Impact Coatings ytbehandlingsteknologi inledas. Marknaden för den nya lösningen uppskattas vara värd flera miljarder kronor per år.

Forskare vid KTH har visat att Maxfas kan lösa det som hittills hindrat kommersiell tillämpning av s.k. bipolära batterier. Genom att dela av varje cell i en vanlig blyackumulator med en elektriskt ledande skiljevägg kan batteriets effektivitet höjas väsentligt. Korrosionen är emellertid så kraftig att vanliga elektriskt ledande material bryts ner för snabbt. Maxfas är det hittills enda materialet som klarat korrosionen till rimlig kostnad. Nu skall labresultaten omsättas till en fullskalig prototyp som kan demonstreras för världens batteritillverkare, vilka tack vare Impact Coatings beläggningssystem InlineCoater kan erbjudas en komplett kostnadseffektiv produktionslösning.

Bipolära batterier med Maxfas-belagda skiljeväggar beräknas leda till:

• Att mängden bly i varje batteri kan reduceras med 35%
• Att batteriernas totalvikt kan reduceras med 30%
• Att batteriernas verkningsgrad höjs

Blybatterier utgör en marknad på 18 miljarder US$/år. Den nya lösningen förväntas bidra till en ökad användning av eldrivna fordon, vilket skulle leda till ytterligare marknadstillväxt. Marknadsvärdet för Maxfas-beläggning av skiljeväggar uppskattas därmed vara värd flera miljarder kronor per år.

För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande Torsten Rosell på telefon 0705-126109 eller torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.