BELÄGGNING GODKÄNNS MEN INVESTERINGS-STOPP BROMSAR IMPACT COATINGS FÖRSÄLJNING

2011-05-02

Den svarta beläggning för bl a mobiltelefonskal av rostfritt stål, som Impact Coatings utvecklat en ny beläggningsteknik för, har godkänts av en viktig slutkund. Försämrat koncernresultat har emellertid fått den aktuella underleverantören, den sk 20-kunden, att införa ett tillfälligt investeringsstopp. Detta innebär att den komplettering av 20-kundens maskinpark som Impact Coatings hoppats på, nu skjuts upp ytterligare.

Slutkundens godkännande av den svarta, mycket nötningsbeständiga kerambeläggningen är en viktig milstolpe i Impact Coatings utveckling, en kvittens på att Bolaget klarar mycket svåra tekniska utmaningar. Den aktuella slutkundens utvärdering ställer höga krav på beläggningarna och är vägledande för hela branschen.

20-kundens investeringsstopp, som gäller tillsvidare, innebär dock att den huvudkanal som Impact Coatings valt för kommersialisering av den utvecklade lösningen inte är tillgänglig den närmaste tiden. Det är oklart när affärsprocessen kan återupptas.

Redan upparbetade kanaler med andra aktörer i branschen kommer därför att aktiveras samt kompletteras med flera. Samtidigt breddas marknadsföringen av den svarta och andra dekorativa kerambeläggningar mot andra applikationer.

”Beskedet om investeringsstopp känns extra hårt när det efterlängtade godkännandet från slutkunden äntligen erhållits, men det är bara att ta nya tag och att hitta andra sätt att exploatera den högpresterande beläggning och den högeffektiva produktionsteknik vi utvecklat”, säger Henrik Ljungcrantz, VD på Impact Coatings och fortsätter; ”det inträffade innebär troligen att break even skjuts framåt ytterligare en tid. Positiva signaler inom andra områden och en ökande marknadsaktivitet medför dock att vi inte vidtar några omedelbara organisatoriska förändringar”. 

För mer information, kontakta Impact Coatings styrelseordförande, Torsten Rosell på tel 013 359952 eller 0705 126109 alternativt torsten@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.