Automatisering av Impact Coatings produktionslina i Coating Services

2022-07-05

Från slutet av juni har Impact Coatings en automatiserad produktionslina för beläggning av LT-PEM bränslecellsplattor i bolagets Coating Service Center i Linköping.

En industrirobot med tillhörande automatiseringsutrustning har installerats i företagets Coating Service-lokaler. Som leverantör av beläggningsteknik och beläggningstjänster har Impact Coatings i ett decennium levererat PVD-beläggningar för bränslecellsplattor. Ett INLINECOATER™FC-system dedikerat till applikationen installerades 2018. Genom att integrera en industrirobot till produktionslinan möjliggörs nu effektivare produktionsflöden och en utökad produktionskapacitet.

”För oss innebär den automatiserade produktionslinan mer än bara ett ökat produktionsflöde. Med hjälp av den nya lösningen avlastas vår personal från repetitiva uppgifter och vi minskar risken för misstag. Vi kan också fortsätta vidareutvecklingen av våra robotgränssnitt och automationslösningar. För våra kunder inom Coating Services innebär automationslösningen att vi kan köra produktionsprocesser med maximal kapacitet och öka produktionstakten för att matcha marknadens ökande volymbehov”, säger Carina Höglund, VP Coating Services.

Impact Coating har valt en smart, sensorstyrd automationslösning utan fysisk säkerhetsbur. Går någon in i det tydligt markerade området runt roboten stannar sensorerna automatiskt produktionsprocessen. Resultatet är en mycket kompakt layout som matchar INLINECOATER-systemets lilla fotavtryck. Sådana kompakta produktionsceller mäter cirka 7×3 meter och finns nu även tillgängliga som en del av Impact Coatings Systems Solutions-erbjudande.

Den nya automationslösningen är en del av Impact Coatings tillväxtstrategi. Senare i år planerar bolaget att starta upp ännu ett automatiserat Coating Service Center i Shanghai, Kina.