Årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

2015-04-28

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00. Hur anmälan sker samt dagordning framgår av bifogad kallelse.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.