Årsredovisning 2007

2008-04-11

• En första kommersiell Maxfasapplikation
• Mobiltelefontillverkare godkände Maxfas
• Två systemorder om tre InlineCoaters
• Beläggning verifierad för bränsleceller
• Avtal om ytbeläggning av bränsleceller
• Samarbetsavtal med Volvo
• Samarbetsavtal med Adcontact
• Telekomorder avseende EMC-skärmning
• Flera Maxfas-patent beviljades
• Projektbidrag för bilbatterier
• Projektbidrag för bränsleceller
• Servicepartner i Asien
• LOI med kontaktdonstillverkare i Kina
• Emissioner om totalt ca 76 MSEK


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.