ÄNDRAT DATUM FÖR IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA

2010-04-26

Datum för årsstämma för Impact Coatings AB (publ) har ändrats till torsdagen den 27:e maj 2010 kl 15.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Information om rätt att deltaga och hur anmälan sker samt dagordning och styrelsens förslag till beslut återfinns i bifogad kallelse.


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.