ACCENDO CAPITAL PRESENTERAR SIG VID IMPACT COATINGS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2017-11-16

Styrelsen i Impact Coatings, som levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer, har sedan tidigare utlyst extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017, klockan 15.00, i bolagets lokaler på Westmansgatan 29 i Linköping. Vid den extra bolagsstämman kommer Accendo Capital, som föreslås bli ny huvudägare i bolaget, att närvara och presentera sig.

Den 31 oktober meddelade Impact Coatings att bolagets styrelse har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 23 november 2017 för att besluta om en företrädesemission av högst 8 034 191 nya aktier, en nyemission av 2 380 953 nya aktier riktad till Accendo Capital SICAV SIF (”Accendo Capital”), samt en nyemission av 800 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 800 000 nya aktier i bolaget, riktad till Accendo Capital.

För att aktieägarna i Impact Coatings ska få en tydlig bild av Accendo Capital och för att kunna ställa frågor kommer Accendo Capital att närvara och presentera sig vid den extra bolagsstämman.

Kallelsen till den extra bolagsstämman och handlingar hittas här: http://www.impactcoatings.com/downloads/

Anmälan om deltagande vid den extra bolagsstämman görs till bolaget senast fredagen den 17 november 2017, per post till adress Impact Coatings AB (publ), Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, eller via e-mail till anmalan@impactcoatings.se.

För mer information kontakta:

Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande 
Telefon: 070-564 96 55, eller e-mail: 
lars-erik@nordellpartner.se 

—————————————————————————————-

Om Impact Coatings

Impact Coatings levererar världsledande teknologi för PVD-beläggning av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings patenterade teknologi ökar till exempel effektiviteten i en bränslecell med 25-30 procent jämfört med andra lösningar. Bolaget är strategiskt placerat på den internationella marknaden för vätgasdrivna fordon som nu står inför sitt stora genombrott.

Bolagets aktie handlas sedan 2004 på Nasdaq First North (Nasdaq OMX Nordic). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Om Accendo Capital

Accendo Capital är en Luxemburgbaserad fond som investerar i noterade småbolag i norra Europa och tar en aktiv ägarroll. Fonden är tillgänglig endast för kvalificerade professionella investerare. Fonden har genererat en genomsnittlig avkastning efter avgifter om 34 procent per år sedan 2014 och 14 procent per år sedan start 2008. Fonden har ett särskilt fokus på företag som driver, eller gynnas av, teknologisk innovation.