ACCENDO CAPITAL OCH HYUNDAI NOMINERAR PER WASSÉN TILL IMPACT COATINGS STYRELSE, FÖR VAL PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2020-09-03

Aktieägarna Accendo Capital och Hyundai Motor Company, som representerar 12,0% respektive 10,4% av utestående aktier och röster i Impact Coatings AB (publ), har nominerat Per Wassén till ny styrelseledamot i bolaget. En extra bolagsstämma kommer att sammankallas så snart som möjligt.

Styrelsen kommer att sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om inval av Per Wassén till Impact Coatings styrelse, baserat på det förslag som aktieägarna Accendo Capital och Hyundai Motor Company har lämnat. Stämman kommer också att besluta om förslag till ändring av bolagsordningen för att möjliggöra inval av ytterligare en styrelseledamot och om ersättning till den nya styrelseledamoten i linje med befintlig ersättningspolicy. Kallelsen till stämman kommer att publiceras separat under de kommande dagarna.

Mark Shay, styrelseordförande i Impact Coatings och Senior Partner på Accendo Capital säger: ”Per Wassén har varit i framkant av bränslecellsindustrin sedan 2008, först som styrelseordförande och senare som VD för PowerCell Sweden AB. Han har skapat strategiska allianser med globala ledare inom fordonsindustrin, kraftindustrin och maritim industri. Han har kommersialiserat och industrialiserat det som ursprungligen var ett startupföretag och byggt ett globalt erkänt varumärke. I sin tidigare exekutiva roll inom Volvokoncernen i många år var han delaktig i att utveckla fordonsteknikbolag i framkant inom flera applikationsområden. Å våra två största aktieägares vägnar, Accendo Capital och Hyundai, och till uppenbar fördel för alla aktieägare, välkomnar jag Per Wasséns nominering till Impact Coatings styrelse.”

Per Wassén säger: “Impact Coatings, med en ambitiös vision och ett långsiktigt åtagande från sina huvudägare, har samlat ett hårt arbetande team som levererar innovativa och högkvalitativa lösningar inom PVD-beläggning för bränsleceller och för ett brett utbud av dekorativa, metalliserings- och reflektortillämpningar. Jag vill gärna få utmana och hjälpa styrelse och ledning att stärka företagets marknadsnärvaro globalt och att accelerera den industrialiseringsprocess som påbörjades 2018.”

Per Wassén är född 1961 och är svensk medborgare. Förutom tidigare styrelseuppdrag i flera privata företag har han varit Investment Director i Volvo Group Venture Capital, styrelseordförande i PowerCell Sweden AB, och VD och koncernchef i PowerCell Sweden AB. Han har civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola och en kandidatexamen i företagsekonomi och ekonomi från Göteborgs universitet. Per Wassén har för närvarande inga styrelse- eller ledningsuppdrag och han äger 10 000 aktier i Impact Coatings. Han är oberoende i förhållande till bolaget och dess verkställande ledning, och oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

 

För mer information kontakta:

Mark H. Shay, CFA
Styrelseordförande
Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail:
mark@accendofund.com

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2020, kl. 08:30 CEST.

———————————————————–