A.MAIER PRÄZISION TECKNAR ORDER PÅ EN PLASTICOATER

2016-12-22

Impact Coatings har erhållit en beställning från det tyska företaget A.Maier Präzision GmbH avseende en PlastiCoater™ 200. Ordern är värd ca 4 MSEK. Maskinen skall belägga interiöra dekorativa plastdetaljer till den europeiska bilindustrin.

PlastiCoater™ 200 är den minsta av Impact Coatings maskiner, specialiserad för metallisering av små plastdetaljer. Det beställda systemet skall integreras i en komplett helautomatisk produktionscell för formsprutning, metallisering och tampotryckning av detaljer till personbilar.

A.Maier och Impact Coatings har under en längre tid samarbetat för att ta fram en lösning som svarar mot de höga krav som ställs av den primära slutkunden, en biltillverkare inom premiumsegmentet. PVD-beläggningen och tampotryckningen har framgångsrikt genomgått klimattester och produktionscellen skall tas i bruk redan under Q2-2017.

”Än en gång var en kunds val av Impact Coatings självklart, ytterligare ett kvitto på att våra produktionslösningar är de mest kvalitets- och kostnadseffektiva. Att vår teknik nu ska återfinnas i ytterligare en premiumbil är mycket glädjande. Detta är början på ett bra samarbete där vi ser att behovet bara kommer att öka” säger Petter Carlfjord, Sales Manager på Impact Coatings.

A.Maier grundades 1852 och förfogar idag över 2 fabriker i södra Tyskland. Företaget tillverkar precisionsdetaljer av plast och metall och kunderna finns främst inom fordonsindustrin.

För mer information kontakta:

Henrik Ljungcrantz (CTO, Impact Coatings AB), Telefon: 013-35 99 51, E-mail: henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:e december 2016 kl. 08:30 CET.

—————————————————————-


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.