12 MKR I ANSLAG TILL IMPACT COATINGS FÖR BRÄNSLECELLER

2009-06-29

Impact Coatings ybeläggning Maxfas, har uppvisat mycket lovande resultat för flödesplattor för bränsleceller. Beläggningen ökar bränslecellernas verkningsgrad och livslängd, vilket är kritiska faktorer som i dagsläget begränsar bränslecellers kommersiella användning.

I syfte att inta en ledande position i samband med den kommersiella exploateringen av bränslecellsteknologi, har Impact Coatings ansökt om projektbidrag från produktframtagningsprogrammet ProViking, som administreras av SSF. Projektet inkluderar även Morphic Technologies AB, Uppsala Universitet, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, Outokumpu Stainless AB, Permanova Lasersystem AB samt HP-Etch AB. Ansökan har nyligen beviljats, Av det totala anslaget på 12 mkr under 4 år, går 4,5 mkr till Impact Coatings.

Projektet avser att produktionsförbereda hela kedjan för produktion av flödesplattor, från metallmaterial till formning och ytbeläggning och slutlig verifiering i en kommersiell bränslecell. Konceptet bygger på att exploatera de unika egenskaper som ytbeläggningen Maxfas erbjuder (för mer information se www.proviking.se). Maxfas-beläggning av flödesplattor förväntas påskynda etableringen av bränsleceller som miljövänlig energikälla, samtidigt som framställningen av Maxfas är miljövänligare än alternativa ytbehandlingar. ”Nu har vi möjlighet att kommersialisera de utvecklingsresultat vi tidigare har utvecklat. Det här programmet gör att alla nya resultat direkt kan implementeras i produktionsförbättrande åtgärder under hela fyra års perioden” säger Bengt Wälivaara, projektledare. För mer information, kontakta Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz på 013-359951 eller 070 6635580 alternativt henrik@impactcoatings.se


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.