Finansiell rapportering

Finansiell kalender

11 februari

Bokslutskommuniké för 2021

14 april

Publicering av Årsredovisning 2021

22 april

Delårsrapport Q1 2022

18 maj

Årsstämma 2022

19 augusti

Delårsrapport Q2 2022

21 oktober

Delårsrapport Q3 2022

10 februari, 2023

Bokslutskommuniké för 2022

Finansiella rapporter