Finansiell rapportering

Finansiell kalender

16 februari

Bokslutskommuniké för 2023

24 april

Delårsrapport Q1 2024

26 april

Publicering av Årsredovisning 2023

22 maj

Årsstämma 2024

23 augusti

Delårsrapport Q2 2024

18 oktober

Delårsrapport Q3 2024

14 februari, 2025

Bokslutskommuniké för 2024

Finansiella rapporter