Finansiell rapportering

Finansiell kalender

15 februari

Bokslutskommuniké för 2022

25 april

Delårsrapport Q1 2023

28 april

Publicering av Årsredovisning 2022

24 maj

Årsstämma 2023

25 augusti

Delårsrapport Q2 2023

20 oktober

Delårsrapport Q3 2023

16 februari, 2024

Bokslutskommuniké för 2023

Finansiella rapporter