Aktien

Aktien och aktiekapital

Impact Coatings AB (publ) är ett avstämningsbolag vars aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB, som även för bolagets aktiebok.

Aktiekapitalet i Impact Coatings uppgår till ‭7 076 131,375 kr, fördelat på totalt 56 609 051 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

Impact Coatings aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn IMPC och ISIN-koden SE0001279142.

Största ägare

Största ägarna i Bolaget (30 december, 2022):

Name Antal aktier %
Accendo Capital SICAV RAIF 7.233.861 12,78
Hyundai Motor Company 5.400.000 9,54
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 5.074.989 8,96
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2.161.426 3,82
Clearstream Banking S.A., W8IMY 1.542.900 2,73
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 1.156.178 2,04
Ljungcrantz, Henrik 1.100.511 1,94
SHB Luxembourg CL ACCT Sweden 868.915 1,53
Rosell, Torsten 808.946 1,43
Saxo Bank A/S Client Assets 713.280 1,26

Certified Adviser

Redeye AB
I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

08-121 576 90
certifiedadviser@redeye.se

Analysbevakning

Redeye AB
Analytiker: Henrik Alveskog

Här hittar du senaste analysen.