Aktien

Aktien och aktiekapital

Impact Coatings AB (publ) är ett avstämningsbolag vars aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB, som även för bolagets aktiebok.

Aktiekapitalet i Impact Coatings uppgår till ‭10 935 839,125 kr, fördelat på totalt 87 486 713 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

Impact Coatings aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn IMPC och ISIN-koden SE0001279142.

Största ägare

Största ägarna i Bolaget den 30 juni 2024 presenteras nedan.

Name Antal aktier %
Accendo Capital SICAV RAIF 30.073.530 34,37
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 5.996.506 6,85
Hyundai Motor Company 5.400.000 6,17
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2.874.602 3,29
Clearstream Banking S.A., W8IMY 1.673.112 1,91
CBLDN-Renta 4 SV SA 1.063.652 1,22
Ljungcrantz, Henrik 1.062.321 1,21
SHB Luxembourg CL ACCT Sweden 869.965 0,99
Rosell, Torsten 808.946 0,92
Österberg, Hans 731.535 0,84

Certified Adviser

Redeye AB
I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

08-121 576 90
certifiedadviser@redeye.se

Analysbevakning

Redeye AB
Analytiker: Henrik Alveskog

Här hittar du senaste analysen.