Investor relations  

Aktien

Impact Coatings AB (publ) är ett avstämningsbolag vars aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB, som även för bolagets aktiebok.

Aktien och aktiekapital

Aktiekapitalet i Impact Coatings uppgår till ‭7 076 131,375 kr, fördelat på totalt 56 609 051 aktier, envar med ett kvotvärde på 0,125 kr. Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar.

Handel på Nasdaq First North Growth Market

Impact Coatings aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn IMPC och ISIN-koden SE0001279142.

Största ägare

Största ägarna i Bolaget (30 september, 2021):

Namn Antal aktier
%
ACCENDO CAPITAL SICAV RAIF 6 816 016 12,04
HYUNDAI MOTOR COMPANY 5 400 000 9,54
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 5 5 361 463 9,47
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 558 698 2,75
CLEARSTREAM BANKING S.A. 1 447 734 2,56
LÄNSFÖRSÄKRINGAR FONDFÖRVALTNING AB 1 174 457 2,07
LJUNGCRANTZ, HENRIK 1 064 048 1,88
SHB LUXEMBOURG CLACCT SWEDEN 869 965 1,54
ROSELL, TORSTEN 851 282 1,50
ÖSTERBERG, HANS 635 535 1,12

Certified Adviser

Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Box 7141
SE-103 87 Stockholm

certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90


Prenumerera

Få kontinuerlig IR-information från bolaget via email.