Impact Coatings Publishes 2022 Annual Report

Impact Coatings' Annual Report for 2022 (in Swedish) is attached, and is available for download from the company's website at www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. For more information contact:Torbjörn Sandberg, CEO+46 768 43 43 76Bengt...

Impact Coatings publicerar årsredovisning för 2022

Impact Coatings årsredovisning för 2022 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. För mer information kontakta:Torbjörn Sandberg, VD+46 768 43 43 76Bengt Vernerson, interim CFO+46 70 365 00...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2023

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 20,017 thousand (5,360)Net sales, excluding noble metals for electrolysis, amounted to SEK 17,269 thousand (5,360)Note: Noble metals are invoiced in a cost-neutral manner and do not affect operating...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2023

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 20.017 TSEK (5.360)Nettoomsättning, exklusive ädelmetaller för elektrolys, uppgick till 17.269 TSEK (5.360)Notera: Ädelmetaller faktureras kostnadsneutralt och påverkar inte...

Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2022

FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 18,077 thousand (28,642)Total revenue amounted to SEK 22,785 thousand (25,055)Operating profit amounted to SEK -12,387 thousand (-187)Operating profit after financial items amounted to SEK -12,381 thousand...