Impact Coatings AB (publ), Interim Report July-September 2023

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 14,798 thousand (4,207)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 10,819 thousand (4,207) [1]Total revenue amounted to SEK 17,628 thousand (13,863)Operating profit amounted to SEK -13,777...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport juli-september 2023

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 14.798 TSEK (4.207)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 10.819 TSEK (4.207) [1]Rörelseintäkter uppgick till 17.628 TSEK (13.863)Rörelseresultatet uppgick till -13.777...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport april-juni 2023

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 25.119 TSEK (4.379)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 22.677 TSEK (4.379) [1]Rörelseintäkter uppgick till 20.708 TSEK (10.934)Rörelseresultatet uppgick till -9.720...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report April-June 2023

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 25,119 thousand (4,379)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 22,677 thousand (4,379) [1]Total revenue amounted to SEK 20,708 thousand (10,934)Operating profit amounted to SEK -9,720...

Impact Coatings publicerar årsredovisning för 2022

Impact Coatings årsredovisning för 2022 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. För mer information kontakta:Torbjörn Sandberg, VD+46 768 43 43 76Bengt Vernerson, interim CFO+46 70 365 00...