Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2023

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (18,1)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 38,1 MSEK (16,7) [1]Rörelseintäkter uppgick till 31,1 MSEK (22,8)Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK...

Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2023

FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 38.4 million (18.1)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 38.1 million (16.7) [1]Total revenue amounted to SEK 31.1 million (22.8)Operating profit amounted to SEK -1.3 million...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report July-September 2023

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 14,798 thousand (4,207)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 10,819 thousand (4,207) [1]Total revenue amounted to SEK 17,628 thousand (13,863)Operating profit amounted to SEK -13,777...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport juli-september 2023

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 14.798 TSEK (4.207)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 10.819 TSEK (4.207) [1]Rörelseintäkter uppgick till 17.628 TSEK (13.863)Rörelseresultatet uppgick till -13.777...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport april-juni 2023

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 25.119 TSEK (4.379)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 22.677 TSEK (4.379) [1]Rörelseintäkter uppgick till 20.708 TSEK (10.934)Rörelseresultatet uppgick till -9.720...