IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2021

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2021Nettoomsättningen uppgick till 4 043 TSEK (9 432)Förändring av produkter i arbete uppgick till 8 433 TSEK (-687)Rörelseintäkter uppgick till 12 554 TSEK (8 976)Rörelseresultatet uppgick till -9 202 TSEK (-5 539)Resultat efter...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JULY-SEPTEMBER 2021

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2021Net sales amounted to SEK 4,043 thousand (9,432)Change of work in progress amounted to SEK 8,433 thousand (-687)Total revenue amounted to SEK 12,554 thousand (8,976)Operating profit amounted to SEK -9,202 thousand (-5,539)Operating...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT APRIL-JUNE 2021

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2021● Net sales amounted to SEK 14,308 thousand (5,016)● Change of work in progress amounted to SEK -3,208 thousand (4,377)● Total revenue amounted to SEK 11,586 thousand (9,726)● Operating profit amounted to SEK -11,216 thousand...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2021● Nettoomsättningen uppgick till 14 308 TSEK (5 016)● Förändring av produkter i arbete uppgick till -3 208 TSEK (4 377)● Rörelseintäkter uppgick till 11 586 TSEK (9 726)● Rörelseresultatet uppgick till -11 216 TSEK (-6 305)●...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2021

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2021Net sales amounted to SEK 10,205 thousand (5,023)Change of work in progress amounted to SEK -5,236 thousand (1,555)Total revenue amounted to SEK 5,355 thousand (6,574)Operating profit amounted to SEK -11,478 thousand...