Impact Coatings AB (publ), delårsrapport april-juni 2023

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 25.119 TSEK (4.379)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 22.677 TSEK (4.379) [1]Rörelseintäkter uppgick till 20.708 TSEK (10.934)Rörelseresultatet uppgick till -9.720...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report April-June 2023

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 25,119 thousand (4,379)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 22,677 thousand (4,379) [1]Total revenue amounted to SEK 20,708 thousand (10,934)Operating profit amounted to SEK -9,720...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2023

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen uppgick till 20.017 TSEK (5.360) Nettoomsättning, exklusive ädelmetaller för elektrolys, uppgick till 17.269 TSEK (5.360) [1] Rörelseintäkter uppgick till 20.137 TSEK (9.464) Rörelseresultatet uppgick till...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2023

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2023 Net sales amounted to SEK 20,017 thousand (5,360) Net sales, excluding noble metals for electrolysis, amounted to SEK 17,269 thousand (5,360) [1] Total revenue amounted to SEK 20,137 thousand (9,464) Operating profit amounted to...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2022

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 18.077 TSEK (28.642)Rörelseintäkter uppgick till 22.785 TSEK (25.055)Rörelseresultatet uppgick till -12.387 TSEK (-187)Resultat efter finansnetto uppgick till -12.381 TSEK (-188)Kassaflödet...