Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2022

FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 18,077 thousand (28,642)Total revenue amounted to SEK 22,785 thousand (25,055)Operating profit amounted to SEK -12,387 thousand (-187)Operating profit after financial items amounted to SEK -12,381 thousand...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2022

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 18.077 TSEK (28.642)Rörelseintäkter uppgick till 22.785 TSEK (25.055)Rörelseresultatet uppgick till -12.387 TSEK (-187)Resultat efter finansnetto uppgick till -12.381 TSEK (-188)Kassaflödet...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report July-September 2022

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 4,207 thousand (4,043)Total revenue amounted to SEK 13,863 thousand (12,554)Operating profit amounted to SEK -11,593 thousand (-9,202)Operating profit after financial items amounted to SEK -11,592 thousand...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport juli-september 2022

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 4.207 TSEK (4.043)Rörelseintäkter uppgick till 13.863 TSEK (12.554)Rörelseresultatet uppgick till -11.593 TSEK (-9.202)Resultat efter finansnetto uppgick till -11.592 TSEK (-9.206)Kassaflödet...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report April-June 2022

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 4,379 thousand (14,308)Total revenue amounted to SEK 10,934 thousand (11,586)Operating profit amounted to SEK -13,307 thousand (-11,216)Operating profit after financial items amounted to SEK -13,312...