Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2022

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 5,360 thousand (10,205)Total revenue amounted to SEK 9,464 thousand (5,355)Operating profit amounted to SEK -9,715 thousand (-11,478)Operating profit after financial items amounted to SEK -9,716 thousand...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2022

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 5.360 TSEK (10.205)Rörelseintäkter uppgick till 9.464 TSEK (5.355)Rörelseresultatet uppgick till -9.715 TSEK (-11.478)Resultat efter finansnetto uppgick till -9.716 TSEK (-11.479)Kassaflödet...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2021

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2021Nettoomsättningen uppgick till 57 198 TSEK (39 515)Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 357 TSEK (14 175) Rörelseintäkter uppgick till 54 549 TSEK (54 355)Rörelseresultatet uppgick till -32 083 TSEK (-22 970)Resultat efter...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), YEAR-END REPORT 2021

FINANCIAL RESULTS FULL YEAR 2021Net sales amounted to SEK 57,198 thousand (39,515)Change of work in progress amounted to SEK -5,357 thousand (14,175) Total revenue amounted to SEK 54,549 thousand (54,355)Operating profit amounted to SEK -32,083 thousand...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JULY-SEPTEMBER 2021

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2021Net sales amounted to SEK 4,043 thousand (9,432)Change of work in progress amounted to SEK 8,433 thousand (-687)Total revenue amounted to SEK 12,554 thousand (8,976)Operating profit amounted to SEK -9,202 thousand (-5,539)Operating...