Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2024

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2024Nettoomsättningen uppgick till 4,0 MSEK (20,0)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 4,0 MSEK (17,3) [1]Rörelseintäkter uppgick till 7,5 MSEK (20,1)Rörelseresultatet uppgick till -15,9 MSEK...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2024

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2024Net sales amounted to SEK 4.0 million (20.0)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 4.0 million (17.3) [1]Total revenue amounted to SEK 7.5 million (20.1)Operating profit amounted to SEK -15.9 million...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2023

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (18,1)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 38,1 MSEK (16,7) [1]Rörelseintäkter uppgick till 31,1 MSEK (22,8)Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK...

Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2023

FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 38.4 million (18.1)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 38.1 million (16.7) [1]Total revenue amounted to SEK 31.1 million (22.8)Operating profit amounted to SEK -1.3 million...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report July-September 2023

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 14,798 thousand (4,207)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 10,819 thousand (4,207) [1]Total revenue amounted to SEK 17,628 thousand (13,863)Operating profit amounted to SEK -13,777...