Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2023

FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 38.4 million (18.1)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 38.1 million (16.7) [1]Total revenue amounted to SEK 31.1 million (22.8)Operating profit amounted to SEK -1.3 million...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2023

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (18,1)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 38,1 MSEK (16,7) [1]Rörelseintäkter uppgick till 31,1 MSEK (22,8)Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK...

Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2022

FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 18,077 thousand (28,642)Total revenue amounted to SEK 22,785 thousand (25,055)Operating profit amounted to SEK -12,387 thousand (-187)Operating profit after financial items amounted to SEK -12,381 thousand...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2022

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 18.077 TSEK (28.642)Rörelseintäkter uppgick till 22.785 TSEK (25.055)Rörelseresultatet uppgick till -12.387 TSEK (-187)Resultat efter finansnetto uppgick till -12.381 TSEK (-188)Kassaflödet...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2021

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2021Nettoomsättningen uppgick till 57 198 TSEK (39 515)Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 357 TSEK (14 175) Rörelseintäkter uppgick till 54 549 TSEK (54 355)Rörelseresultatet uppgick till -32 083 TSEK (-22 970)Resultat efter...