Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2022

FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 18,077 thousand (28,642)Total revenue amounted to SEK 22,785 thousand (25,055)Operating profit amounted to SEK -12,387 thousand (-187)Operating profit after financial items amounted to SEK -12,381 thousand...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2022

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 18.077 TSEK (28.642)Rörelseintäkter uppgick till 22.785 TSEK (25.055)Rörelseresultatet uppgick till -12.387 TSEK (-187)Resultat efter finansnetto uppgick till -12.381 TSEK (-188)Kassaflödet...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2021

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2021Nettoomsättningen uppgick till 57 198 TSEK (39 515)Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 357 TSEK (14 175) Rörelseintäkter uppgick till 54 549 TSEK (54 355)Rörelseresultatet uppgick till -32 083 TSEK (-22 970)Resultat efter...

Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2021

FINANCIAL RESULTS FULL YEAR 2021Net sales amounted to SEK 57,198 thousand (39,515)Change of work in progress amounted to SEK -5,357 thousand (14,175) Total revenue amounted to SEK 54,549 thousand (54,355)Operating profit amounted to SEK -32,083 thousand...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), YEAR-END REPORT 2020

FINANCIAL RESULTS FULL YEAR 2020● Net sales amounted to SEK 39,515 thousand (49,084)● Total revenue amounted to SEK 54,355 thousand (39,366)● Operating profit amounted to SEK -22,970 thousand (-26,368)● Operating profit after financial items amounted to SEK -22,975...