IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2020

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2020 Nettoomsättningen uppgick till 39 515 TSEK (49 084) Rörelseintäkter uppgick till 54 355 TSEK (39 366) Rörelseresultatet uppgick till -22 970 TSEK (-26 368) Resultat efter finansnetto uppgick till -22 975 TSEK (-26 387) Kassaflödet...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), YEAR-END REPORT 2020

FINANCIAL RESULTS FULL YEAR 2020 Net sales amounted to SEK 39,515 thousand (49,084) Total revenue amounted to SEK 54,355 thousand (39,366) Operating profit amounted to SEK -22,970 thousand (-26,368) Operating profit after financial items amounted to SEK -22,975...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2019

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 49 084 TSEK (20 194) · Rörelseintäkter uppgick till 39 366 TSEK (30 609) · Rörelseresultatet uppgick till -26 368 TSEK (-37 568) · Resultat efter finansnetto uppgick till -26 387 TSEK (-37 593) ·...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), YEAR-END REPORT 2019

FINANCIAL RESULTS FULL YEAR 2019 · Net revenue amounted to SEK 49 084 thousand (20 194) · Total income amounted to SEK 39 366 thousand (30 609) · Operating profit amounted to SEK -26 368 thousand (-37 568) · Operating profit after financial items amounted to SEK -26...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2018

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2018 ● Nettoomsättningen uppgick till 20 194 TSEK (25 014) ● Rörelseintäkter uppgick till 30 609 TSEK (30 418) ● Rörelseresultatet uppgick till -37 568 TSEK (-30 111) ● Resultat efter finansnetto uppgick till -37 593 TSEK (-29 887) ●...