Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2021

FINANCIAL RESULTS FULL YEAR 2021Net sales amounted to SEK 57,198 thousand (39,515)Change of work in progress amounted to SEK -5,357 thousand (14,175) Total revenue amounted to SEK 54,549 thousand (54,355)Operating profit amounted to SEK -32,083 thousand...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2021

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2021Nettoomsättningen uppgick till 57 198 TSEK (39 515)Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 357 TSEK (14 175) Rörelseintäkter uppgick till 54 549 TSEK (54 355)Rörelseresultatet uppgick till -32 083 TSEK (-22 970)Resultat efter...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), YEAR-END REPORT 2020

FINANCIAL RESULTS FULL YEAR 2020● Net sales amounted to SEK 39,515 thousand (49,084)● Total revenue amounted to SEK 54,355 thousand (39,366)● Operating profit amounted to SEK -22,970 thousand (-26,368)● Operating profit after financial items amounted to SEK -22,975...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2020

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2020● Nettoomsättningen uppgick till 39 515 TSEK (49 084)● Rörelseintäkter uppgick till 54 355 TSEK (39 366)● Rörelseresultatet uppgick till -22 970 TSEK (-26 368)● Resultat efter finansnetto uppgick till -22 975 TSEK (-26 387)●...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2019

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 49 084 TSEK (20 194) · Rörelseintäkter uppgick till 39 366 TSEK (30 609) · Rörelseresultatet uppgick till -26 368 TSEK (-37 568) · Resultat efter finansnetto uppgick till -26 387 TSEK (-37 593) ·...