IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JULY-SEPTEMBER 2021

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2021Net sales amounted to SEK 4,043 thousand (9,432)Change of work in progress amounted to SEK 8,433 thousand (-687)Total revenue amounted to SEK 12,554 thousand (8,976)Operating profit amounted to SEK -9,202 thousand (-5,539)Operating...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2021

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2021Nettoomsättningen uppgick till 4 043 TSEK (9 432)Förändring av produkter i arbete uppgick till 8 433 TSEK (-687)Rörelseintäkter uppgick till 12 554 TSEK (8 976)Rörelseresultatet uppgick till -9 202 TSEK (-5 539)Resultat efter...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JULY-SEPTEMBER 2020

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2020 · Net revenue amounted to SEK 9,432 thousand (3,003) · Total income amounted to SEK 8,976 thousand (7,394) · Operating profit amounted to SEK -5,539 thousand (-7,878) · Operating profit after financial items amounted to SEK -5,539...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2020

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 9 432 TSEK (3 003) · Rörelseintäkter uppgick till 8 976 TSEK (7 394) · Rörelseresultatet uppgick till -5 539 TSEK (-7 878) · Resultat efter finansnetto uppgick till -5 539 TSEK (-7 883) ·...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2019

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 3 003 TSEK (3 569) · Rörelseintäkter uppgick till 7 394 TSEK (6 681) · Rörelseresultatet uppgick till -7 878 TSEK (-8 757) · Resultat efter finansnetto uppgick till -7 883 TSEK (-8 759) ·...