Impact Coatings AB (publ), delårsrapport juli-september 2023

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 14.798 TSEK (4.207)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 10.819 TSEK (4.207) [1]Rörelseintäkter uppgick till 17.628 TSEK (13.863)Rörelseresultatet uppgick till -13.777...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report July-September 2023

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 14,798 thousand (4,207)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 10,819 thousand (4,207) [1]Total revenue amounted to SEK 17,628 thousand (13,863)Operating profit amounted to SEK -13,777...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report July-September 2022

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 4,207 thousand (4,043)Total revenue amounted to SEK 13,863 thousand (12,554)Operating profit amounted to SEK -11,593 thousand (-9,202)Operating profit after financial items amounted to SEK -11,592 thousand...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport juli-september 2022

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 4.207 TSEK (4.043)Rörelseintäkter uppgick till 13.863 TSEK (12.554)Rörelseresultatet uppgick till -11.593 TSEK (-9.202)Resultat efter finansnetto uppgick till -11.592 TSEK (-9.206)Kassaflödet...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JULY-SEPTEMBER 2021

FINANCIAL RESULTS THIRD QUARTER 2021Net sales amounted to SEK 4,043 thousand (9,432)Change of work in progress amounted to SEK 8,433 thousand (-687)Total revenue amounted to SEK 12,554 thousand (8,976)Operating profit amounted to SEK -9,202 thousand (-5,539)Operating...