IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2019

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 2 947 TSEK (6 443) · Rörelseintäkter uppgick till 6 452 TSEK (7 141) · Rörelseresultatet uppgick till -10 320 TSEK (-6 101) · Resultat efter finansnetto uppgick till -10 323 TSEK (-6 121) ·...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2018

SIGNIFICANT EVENTS DURING THE PERIOD · Coating production to Michelin’s fuel cell manufacturing · Delayed delivery to Huaqing Power Technology (China)  FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2018 · Net sales amounted to SEK 7 141 thousand (18 451) · Operating profit amounted...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN · Beläggningsproduktion till Michelins bränslecellstillverkning · Senarelagd leverans till kinesiska Huaqing Power Technology FINANSIELLA SIFFROR FÖRSTA KVARTALET 2018 · Rörelseintäkter uppgick till 7 141 TSEK (18 451) ·...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

· Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 18 451 TSEK (11 399 TSEK) · Resultatet blev -405 TSEK (140 TSEK) · Kassaflödet för perioden uppgick till -12 159 TSEK (24 403 TSEK) · Soliditeten var 69,3% (66,7%) · Leverans av en InlineCoater™ 400 ·...

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2016

· Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 11 399 KSEK (2 301 KSEK) · Resultatet blev 140 KSEK (-4 452 KSEK) · Kassaflödet för perioden uppgick till 24 403 KSEK (-3 755 KSEK) · Soliditeten var 87,7 % (85,9 %) · Färdigställande av tre InlineCoater™ ·...