IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2021

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2021Net sales amounted to SEK 10,205 thousand (5,023)Change of work in progress amounted to SEK -5,236 thousand (1,555)Total revenue amounted to SEK 5,355 thousand (6,574)Operating profit amounted to SEK -11,478 thousand...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2021Nettoomsättningen uppgick till 10 205 TSEK (5 023)Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 236 TSEK (1 555)Rörelseintäkter uppgick till 5 355 TSEK (6 574)Rörelseresultatet uppgick till -11 478 TSEK (-5 883)Resultat...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2020

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2020 · Net revenue amounted to SEK 5 023 thousand (2 947) · Total income amounted to SEK 6 574 thousand (6 452) · Operating profit amounted to SEK -5 883 thousand (-10 320) · Operating profit after financial items amounted to SEK -5 885...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 5 023 TSEK (2 947) · Rörelseintäkter uppgick till 6 574 TSEK (6 452) · Rörelseresultatet uppgick till -5 883 TSEK (-10 320) · Resultat efter finansnetto uppgick till -5 885 TSEK (-10 323) ·...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2019

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2019 · Net revenue amounted to SEK 2 947 thousand (6 443) · Total income amounted to SEK 6 452 thousand (7 141) · Operating profit amounted to SEK -10 320 thousand (-6 101) · Operating profit after financial items amounted to SEK -10...