Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2024

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2024Net sales amounted to SEK 4.0 million (20.0)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 4.0 million (17.3) [1]Total revenue amounted to SEK 7.5 million (20.1)Operating profit amounted to SEK -15.9 million...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2024

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2024Nettoomsättningen uppgick till 4,0 MSEK (20,0)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 4,0 MSEK (17,3) [1]Rörelseintäkter uppgick till 7,5 MSEK (20,1)Rörelseresultatet uppgick till -15,9 MSEK...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2023

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2023 Net sales amounted to SEK 20,017 thousand (5,360) Net sales, excluding noble metals for electrolysis, amounted to SEK 17,269 thousand (5,360) [1] Total revenue amounted to SEK 20,137 thousand (9,464) Operating profit amounted to...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2023

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen uppgick till 20.017 TSEK (5.360) Nettoomsättning, exklusive ädelmetaller för elektrolys, uppgick till 17.269 TSEK (5.360) [1] Rörelseintäkter uppgick till 20.137 TSEK (9.464) Rörelseresultatet uppgick till...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2022

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 5,360 thousand (10,205)Total revenue amounted to SEK 9,464 thousand (5,355)Operating profit amounted to SEK -9,715 thousand (-11,478)Operating profit after financial items amounted to SEK -9,716 thousand...