Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2022

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 5,360 thousand (10,205)Total revenue amounted to SEK 9,464 thousand (5,355)Operating profit amounted to SEK -9,715 thousand (-11,478)Operating profit after financial items amounted to SEK -9,716 thousand...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2022

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 5.360 TSEK (10.205)Rörelseintäkter uppgick till 9.464 TSEK (5.355)Rörelseresultatet uppgick till -9.715 TSEK (-11.478)Resultat efter finansnetto uppgick till -9.716 TSEK (-11.479)Kassaflödet...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2021

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2021Net sales amounted to SEK 10,205 thousand (5,023)Change of work in progress amounted to SEK -5,236 thousand (1,555)Total revenue amounted to SEK 5,355 thousand (6,574)Operating profit amounted to SEK -11,478 thousand...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2021

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2021Nettoomsättningen uppgick till 10 205 TSEK (5 023)Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 236 TSEK (1 555)Rörelseintäkter uppgick till 5 355 TSEK (6 574)Rörelseresultatet uppgick till -11 478 TSEK (-5 883)Resultat...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2020

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2020 · Net revenue amounted to SEK 5 023 thousand (2 947) · Total income amounted to SEK 6 574 thousand (6 452) · Operating profit amounted to SEK -5 883 thousand (-10 320) · Operating profit after financial items amounted to SEK -5 885...