Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2023

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2023 Net sales amounted to SEK 20,017 thousand (5,360) Net sales, excluding noble metals for electrolysis, amounted to SEK 17,269 thousand (5,360) [1] Total revenue amounted to SEK 20,137 thousand (9,464) Operating profit amounted to...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2023

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen uppgick till 20.017 TSEK (5.360) Nettoomsättning, exklusive ädelmetaller för elektrolys, uppgick till 17.269 TSEK (5.360) [1] Rörelseintäkter uppgick till 20.137 TSEK (9.464) Rörelseresultatet uppgick till...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2022

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2022Net sales amounted to SEK 5,360 thousand (10,205)Total revenue amounted to SEK 9,464 thousand (5,355)Operating profit amounted to SEK -9,715 thousand (-11,478)Operating profit after financial items amounted to SEK -9,716 thousand...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2022

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 5.360 TSEK (10.205)Rörelseintäkter uppgick till 9.464 TSEK (5.355)Rörelseresultatet uppgick till -9.715 TSEK (-11.478)Resultat efter finansnetto uppgick till -9.716 TSEK (-11.479)Kassaflödet...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2021

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2021Net sales amounted to SEK 10,205 thousand (5,023)Change of work in progress amounted to SEK -5,236 thousand (1,555)Total revenue amounted to SEK 5,355 thousand (6,574)Operating profit amounted to SEK -11,478 thousand...