Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 24 personer representerande 13,65% av det totala röstetalet. Verkställande direktören Torbjörn Sandbergs presentation som hölls vid...

Report from the Annual General Meeting of Impact Coatings AB (publ)

The Annual General Meeting (AGM) of shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. There were 24 participants representing 13.65% of the total outstanding votes. The presentation given by CEO Torbjörn...

Impact Coatings AB (publ), Interim Report January-March 2022

FINANCIAL RESULTS FIRST QUARTER 2022 Net sales amounted to SEK 5,360 thousand (10,205) Total revenue amounted to SEK 9,464 thousand (5,355) Operating profit amounted to SEK -9,715 thousand (-11,478) Operating profit after financial items amounted to SEK -9,716...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2022

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 5.360 TSEK (10.205)Rörelseintäkter uppgick till 9.464 TSEK (5.355)Rörelseresultatet uppgick till -9.715 TSEK (-11.478)Resultat efter finansnetto uppgick till -9.716 TSEK (-11.479)Kassaflödet...

Impact Coatings publishes 2021 Annual Report

Impact Coatings' Annual Report for 2021 (in Swedish) is attached, and is available for download from the company's website at www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. For more information contact:Torbjörn Sandberg, CEO+46 768 43 43 76Marie Dhayer...