Impact Coatings AB (publ), Interim Report April-June 2023

FINANCIAL RESULTS SECOND QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 25,119 thousand (4,379)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 22,677 thousand (4,379) [1]Total revenue amounted to SEK 20,708 thousand (10,934)Operating profit amounted to SEK -9,720...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport april-juni 2023

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 25.119 TSEK (4.379)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 22.677 TSEK (4.379) [1]Rörelseintäkter uppgick till 20.708 TSEK (10.934)Rörelseresultatet uppgick till -9.720...

CTO Torbjörn Joelsson to Leave Impact Coatings

Torbjörn Joelsson has decided to leave Impact Coatings after 18 years. He is stepping down as CTO and as a member of the management team, effective August 24, 2023. Recruitment of a new CTO has begun. "Torbjörn Joelsson has played a central role in building up...

Torbjörn Joelsson slutar som CTO på Impact Coatings

Torbjörn Joelsson har efter 18 år bestämt sig för att lämna Impact Coatings. Han slutar som CTO och medlem av ledningsgruppen, med sista dag den 24:e augusti 2023. Rekrytering av en ny CTO har påbörjats. ”Torbjörn Joelsson har varit en viktig kugge i bygget av Impact...

Jonas Nilsson utsedd till VD på Impact Coatings från 1 oktober 2023

Impact Coatings styrelse har utsett Jonas Nilsson till VD från 1 oktober 2023. Torbjörn Sandberg Kanon, VD sedan 28 maj 2018, kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till och med 30 september 2023 och kommer att stå till bolagets förfogande under en övergångsperiod...