Impact Coatings AB (publ), Year-End Report 2023

FINANCIAL RESULTS FOURTH QUARTER 2023Net sales amounted to SEK 38.4 million (18.1)Net sales, excluding metals for electrolysis, amounted to SEK 38.1 million (16.7) [1]Total revenue amounted to SEK 31.1 million (22.8)Operating profit amounted to SEK -1.3 million...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2023

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (18,1)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 38,1 MSEK (16,7) [1]Rörelseintäkter uppgick till 31,1 MSEK (22,8)Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK...

Lower Coating Services Activity During the Fourth Quarter

Impact Coatings announces that the activity level at its Coating Service Center Sweden during the fourth quarter so far has not met the expectation of a continued high level of activity as communicated in the third quarter 2023 interim report. The lower activity is...

Lägre aktivitet inom Coating Services under det fjärde kvartalet

Impact Coatings meddelar att aktiviteten i bolagets Coating Service Center Sverige hittills under det fjärde kvartalet inte har motsvarat de förväntningar om fortsatt hög aktivitetsnivå som kommunicerades i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023....