Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2023

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen uppgick till 20.017 TSEK (5.360) Nettoomsättning, exklusive ädelmetaller för elektrolys, uppgick till 17.269 TSEK (5.360) [1] Rörelseintäkter uppgick till 20.137 TSEK (9.464) Rörelseresultatet uppgick till...