Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 26 personer representerande 36,57% av det totala röstetalet. Verkställande direktören Torbjörn Sandberg Kanons presentation som...

Report from the Annual General Meeting of Impact Coatings AB (publ)

The Annual General Meeting (AGM) of shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. There were 26 participants representing 36.57% of the total outstanding votes. The presentation given by CEO Torbjörn...

Impact Coatings publicerar årsredovisning för 2022

Impact Coatings årsredovisning för 2022 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. För mer information kontakta:Torbjörn Sandberg, VD+46 768 43 43 76Bengt Vernerson, interim CFO+46 70 365 00...

Impact Coatings Publishes 2022 Annual Report

Impact Coatings' Annual Report for 2022 (in Swedish) is attached, and is available for download from the company's website at www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. For more information contact:Torbjörn Sandberg, CEO+46 768 43 43 76Bengt...

Notice of Annual General Meeting in Impact Coatings AB (publ)

The shareholders of Impact Coatings AB (publ), reg. no. 556544-5318 (the ”Company”), are hereby invited to participate in the Annual General Meeting (“AGM”), which will be held on Wednesday, May 24, 2023 at 2:00 p.m. CEST in Spektrum, Fridtunagatan 41 in Linköping....