Impact Coatings tillkännager ny koncernledning

Impact Coatings meddelar att bolaget gör förändringar i ledningsgruppen, vilka speglar bolagets transformation till en koncern, med moderbolag i Sverige och med verksamhetsdrivande dotterbolag i Kina och USA. Bolagets nya koncernledning utgörs av Jonas Nilsson (VD),...

Valberedningen utsedd inför Impact Coatings årsstämma 2024

I enlighet med årsstämmans beslut ska Impact Coatings valberedning bestå av tre ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare samt styrelseordförande som adjungerad medlem.För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport juli-september 2023

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 14.798 TSEK (4.207)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 10.819 TSEK (4.207) [1]Rörelseintäkter uppgick till 17.628 TSEK (13.863)Rörelseresultatet uppgick till -13.777...

Jonas Nilsson tillträder som VD för Impact Coatings

Impact Coatings meddelar att Jonas Nilsson har tillträtt som VD för Impact Coatings idag den 1 oktober 2023. Bolaget berättade i ett pressmeddelande den 16 juni 2023 att Jonas Nilsson utsetts till tillträdande VD. Jonas har lång och relevant bakgrund inom teknik- och...