Impact Coatings bjuder in till strategipresentation

Impact Coatings bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av bolagets nya strategiska inriktning med ökat fokus på tjänsteverksamheten. Presentationen äger rum via webcast/telefonkonferens den 25 maj 2022 kl 10.00. Presentationen hålls på...

Kommuniké från Impact Coatings AB (publ) årsstämma

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. På årsstämman deltog 24 personer representerande 13,65% av det totala röstetalet. Verkställande direktören Torbjörn Sandbergs presentation som hölls vid...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport januari-mars 2022

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 5.360 TSEK (10.205)Rörelseintäkter uppgick till 9.464 TSEK (5.355)Rörelseresultatet uppgick till -9.715 TSEK (-11.478)Resultat efter finansnetto uppgick till -9.716 TSEK (-11.479)Kassaflödet...

Impact Coatings publicerar årsredovisning för 2021

Impact Coatings årsredovisning för 2021 bifogas, samt återfinns på bolagets hemsida under www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/. För mer information kontakta:Torbjörn Sandberg, VD+46 768 43 43 76Marie Dhayer Teikmans, CFO+46 70 812 71...

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 14.00 i Spektrum, Fridtunagatan 41 i Linköping. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda...