Kallelse till extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ)

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 februari 2023 klockan 09.00 hos KANTER Advokatbyrå på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara...

Marie Dhayer Teikmans slutar som CFO på Impact Coatings

Marie Dhayer Teikmans slutar som CFO och medlem i ledningsgruppen på Impact Coatings, hennes sista dag är den 3 februari 2023. Rekrytering av en ny har CFO påbörjats och Bengt Vernerson utses till tillförordnad CFO under rekryteringsperioden efter att Marie har...

Impact Coatings AB (publ), delårsrapport juli-september 2022

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 4.207 TSEK (4.043)Rörelseintäkter uppgick till 13.863 TSEK (12.554)Rörelseresultatet uppgick till -11.593 TSEK (-9.202)Resultat efter finansnetto uppgick till -11.592 TSEK (-9.206)Kassaflödet...