Inbjudan till presentation av Impact Coatings delårsrapport Q1 2024

Impact Coatings publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2024 onsdagen den 24 april kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder bolaget in till en webcast för investerare, analytiker och media samma dag kl. 10:00. Impact Coatings VD Jonas Nilsson tillsammans...

Impact Coatings tillkännager förändring i valberedningen

Impact Coatings AB (publ) offentliggjorde valberedningen inför årsstämman 2024 i ett pressmeddelande den 24 oktober 2023. Hyundai Motor Company, en av de tre största aktieägarna i bolaget, har utsett Boki Kim till sin nya representant i valberedningen att ersätta...

Impact Coatings AB (publ), bokslutskommuniké för 2023

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2023Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (18,1)Nettoomsättning, exklusive metaller för elektrolys, uppgick till 38,1 MSEK (16,7) [1]Rörelseintäkter uppgick till 31,1 MSEK (22,8)Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK...

Inbjudan till presentation av Impact Coatings bokslutskommuniké 2023

Impact Coatings publicerar sin bokslutskommuniké för 2023 fredagen den 16 februari kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder bolaget in till en webcast för investerare, analytiker och media samma dag kl. 10:00. Impact Coatings VD Jonas Nilsson tillsammans med CFO Bengt...

Impact Coatings levererar två beläggningssystem i det fjärde kvartalet

Impact Coatings meddelar att bolaget framgångsrikt har genomfört två leveranser av beläggningssystem under december 2023. Den ena handlar om ett beläggningssystem för radomer till en europeisk kund. Den andra är bolagets första leverans av en INLINECOATER IC2000, ett...