Impact Coatings AB (publ), delårsrapport april-juni 2022

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2022Nettoomsättningen uppgick till 4.379 TSEK (14.308)Rörelseintäkter uppgick till 10.934 TSEK (11.586)Rörelseresultatet uppgick till -13.307 TSEK (-11.216)Resultat efter finansnetto uppgick till -13.312 TSEK (-11.219)Kassaflödet...

Automatisering av Impact Coatings produktionslina i Coating Services

Från slutet av juni har Impact Coatings en automatiserad produktionslina för beläggning av LT-PEM bränslecellsplattor i bolagets Coating Service Center i Linköping. En industrirobot med tillhörande automatiseringsutrustning har installerats i företagets Coating...

Impact Coatings ökar fokus på skalbara lösningar och tjänster

På Impact Coatings strategipresentation klockan 10.00 idag kommer VD Torbjörn Sandberg att presentera bolagets uppdaterade strategi med utökat fokus på att sälja skalbara lösningar och tjänster. Affärsmodellen kommer att kapitalisera på Impact Coatings marknadsledande...

Impact Coatings bjuder in till strategipresentation

Impact Coatings bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av bolagets nya strategiska inriktning med ökat fokus på tjänsteverksamheten. Presentationen äger rum via webcast/telefonkonferens den 25 maj 2022 kl 10.00. Presentationen hålls på...