IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2021

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2021Nettoomsättningen uppgick till 4 043 TSEK (9 432)Förändring av produkter i arbete uppgick till 8 433 TSEK (-687)Rörelseintäkter uppgick till 12 554 TSEK (8 976)Rörelseresultatet uppgick till -9 202 TSEK (-5 539)Resultat efter...

VALBEREDNINGEN UTSEDD INFÖR IMPACT COATINGS ÅRSSTÄMMA 2022

I enlighet med årsstämmans beslut ska Impact Coatings valberedning bestå av tre ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare samt styrelseordförande som adjungerad medlem.För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från...

IMPACT COATINGS PRESENTERAR PÅ MILJÖTEKNIKKONFERENS

Impact Coatings VD Torbjörn Sandberg presenterar på Pareto Securities’ Renewable Energy & Cleantech Conference idag, den 13 oktober. Konferensen är ett heldags online-event med skandinaviska företag inom de snabbt växande sektorerna förnybar energi och...

OPTIONSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA AVSLUTAT

Som beskrevs i Impact Coatings delårsrapport för det andra kvartalet 2021 beslutade styrelsen att förlänga teckningstiden för det av årsstämman beslutade optionsprogrammet för anställda 2021/2024 i enlighet med villkoren. Programmet var öppet vid publiceringen av...

IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT APRIL-JUNI 2021

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2021● Nettoomsättningen uppgick till 14 308 TSEK (5 016)● Förändring av produkter i arbete uppgick till -3 208 TSEK (4 377)● Rörelseintäkter uppgick till 11 586 TSEK (9 726)● Rörelseresultatet uppgick till -11 216 TSEK (-6 305)●...