IMPACT COATINGS PRESENTING AT CLEANTECH CONFERENCE

Impact Coatings CEO Torbjörn Sandberg will present at the Pareto Securities’ Renewable Energy & Cleantech Conference today, October 13. The full-day online event will feature presentations by Scandinavian companies in the rapidly growing renewable energy and...

IMPACT COATINGS PRESENTERAR PÅ MILJÖTEKNIKKONFERENS

Impact Coatings VD Torbjörn Sandberg presenterar på Pareto Securities’ Renewable Energy & Cleantech Conference idag, den 13 oktober. Konferensen är ett heldags online-event med skandinaviska företag inom de snabbt växande sektorerna förnybar energi och...

EMPLOYEE WARRANT PROGRAM CONCLUDED

As mentioned in the Impact Coatings Q2 2021 interim report, the Board of Directors decided to extend the subscription period of the AGM-approved 2021/2024 employee warrant program per the program's conditions. As of the interim report publication date August 20,...

OPTIONSPROGRAM FÖR ANSTÄLLDA AVSLUTAT

Som beskrevs i Impact Coatings delårsrapport för det andra kvartalet 2021 beslutade styrelsen att förlänga teckningstiden för det av årsstämman beslutade optionsprogrammet för anställda 2021/2024 i enlighet med villkoren. Programmet var öppet vid publiceringen av...