Impact Coatings Announces Change in Nomination Committee

Impact Coatings AB (publ) announced the Nomination Committee for the 2024 Annual General Meeting (AGM) in a press release on October 24, 2023. Hyundai Motor Company, one of the three largest shareholders in the company, has appointed Boki Kim as its new representative...

Impact Coatings tillkännager förändring i valberedningen

Impact Coatings AB (publ) offentliggjorde valberedningen inför årsstämman 2024 i ett pressmeddelande den 24 oktober 2023. Hyundai Motor Company, en av de tre största aktieägarna i bolaget, har utsett Boki Kim till sin nya representant i valberedningen att ersätta...

Valberedningen utsedd inför Impact Coatings årsstämma 2024

I enlighet med årsstämmans beslut ska Impact Coatings valberedning bestå av tre ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare samt styrelseordförande som adjungerad medlem.För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från...