IMPACT COATINGS SKJUTER PÅ PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNING TILL 29 APRIL

Publiceringen av Impact Coatings årsredovisning har flyttats fram från planerat datum 15 april till den 29 april.För mer information kontakta:  Torbjörn Sandberg, VD +46 768 43 43 76  Peter Högfeldt, VP Marketing +46 708 87 44 34  E-mail: investors@impactcoatings.se...