ÄNDRAT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I IMPACT COATINGS

Som ett resultat av den riktade nyemission som den 22 november godkändes av aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) har antal utestående aktier och röster i Bolaget ändrats under december 2019.De nya aktier som tecknats av Hyundai Motor Company och Accendo Capital...