CHANGE OF CERTIFIED ADVISER TO REDEYE AB

Impact Coatings has entered into an agreement with Redeye AB regarding the role of Certified Adviser. Redeye AB will be Certified Adviser from 1 July 2018. Until then, Remium will continue as Certified Adviser to the company. For more information contact:Anders...

BYTE AV CERTIFIED ADVISER TILL REDEYE AB

Impact Coatings har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget. För mer information kontakta:Anders...

IMPACT COATINGS NYA PÅ FIRST NORTH 25 INDEX

Från måndag 4 januari 2016 är Impact Coatings AB upptagna på First North 25 Index (Nasdaq Stockholm: FN25). FN25 omfattar de största och mest omsatta bolagen på First North Market. Indexet uppdateras halvårsvis i januari och juli.Läs mer i pressrelease från Nasdaq OMX...