Impact Coatings erbjuder kundcentrerade beläggningstjänster, hållbar beläggningsteknik och flexibla beläggningssystem med fokus på vätgaslösningar, autonoma säkerhetsfunktioner och skräddarsydda beläggningslösningar för specialiserade applikationer.

Företaget använder vakuumbaserade beläggningsmetoder – rena och hållbara processer för att applicera tunna lager av metaller eller keramiska beläggningar som förbättrar prestanda och hållbarhet.

Impact Coatings marknadsför beläggningssystem under varumärket INLINECOATER™ och beläggningsmaterial under varumärket MAXPHASE™. Bolagets tjänstemodeller och system är flexibla och skalbara för att matcha de snabbväxande marknader som bolaget verkar inom.

Impact Coatings aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq Nordic). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Senaste finansiella rapporter

2022

Finansiell kalender

2023-02-10

Bokslutskommuniké för 2022

2022-10-21

Delårsrapport Q3 2022

2022-08-19

Delårsrapport Q2 2022

Presentationer och videos

Redeye Technology Day, 1 december 2021
Torbjörn Sandberg, VD
Redeye Growth Day, 2 juni 2021
Torbjörn Sandberg, VD
Redeye Growth Day, 2 juni 2021
Torbjörn Sandberg, VD

IR Kontakt

Marie Dhayer Teikmans
CFO
Tel: +46 70 812 71 96
E-mail: marie.dhayer@impactcoatings.se